Zagrebačka Banka

Zagrebačka Banka - ZABA - Hrvatska banka

  • Banka

ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Zagrebačka Banka
ZABA
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
Telefon 01/6305-250, telefaks 01/6110-533
VBB 2360000
MB: 3234495
Žiro račun: 2360000
Swift: ZABA HR 2X
http://www.zaba.hr
Zagrebačka banka upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 1.280.967.820,00 kuna, u cijelosti uplaćen.

Uprava ZABA

Franjo Luković – predsjednik, Milivoj Goldštajn, Tomica Pustišek, Sanja Rendulić, Miljenko Živaljić, Marko Remenar

Nadzorni odbor ZABA

Erich Hampel – predsjednik, Jakša Barbić, Klaus Junker, Robert Zadrazil, Marco Iannaccone, Carlo Marini, Franco Andreeta, Torsten Leue

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Bank Austria Creditanstalt AG 84,21
2. Allianz AG 11,72

Revizor

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 89.387.763
UKUPNO KLASIČNE ZVANBILANČNE STAVKE 20.942.342
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 24.609.683
Dobit/gubitak tekuće godine 1.394.254
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 17,39%

Zagrebačka banka (ZABA) već je godinama vodeća banka u Hrvatskoj; po kvaliteti proizvoda i usluga, tehnološkoj inovativnosti,mreži samouslužnih uređaja te uspješnim poslovnim rezultatima. Kao članica Grupe UniCredit Italiano, od ožujka 2002. godine, jedne od najuspješnijih financijskih grupacija u Europi, Zagrebačka banka je i jedna od vodećih banaka u Srednjoj i istočnoj Europi (CEE).

S ukupno 130 poslovnica i 800 bankomata Zagrebačka banka ima najveću mrežu fizičkih kanala poslovanja s klijentima. U kanalima izravnog poslovanja - gotovo 310 tisuća klijenata koristi se e-zabom, internetskim bankarstvom Zagrebačke banke, više puta nagrađivanim kao najinovativnijom i najkvalitetnijom bankarskom internetskom uslugom.

Zagrebačka banka - ZABA - prva je hrvatska banka koja je osnovala specijaliziranu stambenu štedionicu. Interes građana za ponudu Zagrebačke Banke pokazuje i činjenica da svaki treći Hrvat štedi upravo u Zagrebačkoj banci.
Misija Zagrebačke banke je biti vodeća banka regije u održivom stvaranju nove vrijednosti, klijentima pružati moderne i njihovim potrebama prilagođene financijske proizvode uz izvrstan servis, pridonijeti razvoju i ekonomskom prosperitetu Republike Hrvatske i drugih zemalja u kojima poslujemo cijeneći njihove potrebe i različitosti i tako njegovati status najpoželjnijeg poslodavca u sredinama u kojima poslujemo, radnicima osiguravati priliku za učenje, osobni razvoj i stvaranje karijera u Grupi Zagrebačke banke i UniCredit, a za postignute rezultate osigurati primjerena primanja.

Banka Zagrebačka Banka 30.11.2020

Zagrebačka Banka